تاما واردکننده و پخش کننده مواد پروتئینی 26405552-021 پنج خط

ثبات در قیمت گوشت برزیلی

این روزها بازار گوشت منجمد برزیلی روزهای آرامی را سپری میکند. قیمت گوشت منجمد برزیلی این روزها متعادل تر شده و قیمت ران و بغلران برزیلی به حدود قیمت واقعی خود رسیده اند.
قیمت ران و بغلران برزیلی که در ماههای گذشته بعلت نایاب شدن در بازار به حدود 35 هزار توامن در هرکیلو رسیده بود دچار تعدیل شده و به قیمت سردست و گردن برزیلی نزدیک شده است.
در این راستا در بازار امروز گوشت منجمد برزیلی با قیمتهای ذیل معامله شد:
قیمت گوشت برزیلی سردست : هرکیلو 21700 تومان
قیمت گوشت برزیلی گردن : هر کیلو 21700 تومان
قیمت گوشت برزیلی ران : هرکیلو 24000 تومان
قیمت گوشت برزیلی بغلران: هرکیلو 26000 تومان.
لازم به ذکر است قیمتهای فوق مربوط به فروش کوشت برزیلی در بازار عمده فروشان است.