تاما واردکننده و پخش کننده مواد پروتئینی 26405552-021 پنج خط

مصوبه شرکت های واردکننده گوشت در خصوص قیمت فروش محموله های گوشت گوساله منجمد وارداتی

به گزارش سایت وارد کنندگان مواد پروتئینی ، شرکت های واردکننده گوشت در جلسه مورخه 1394/04/23ضمن بررسی وضعیت تولید گوشت در کشور برزیل ، افزایش تقاضای مصرف در پایان ماه مبارک رمضان و با هدف حمایت از تولید گوشت داخل و پیشگیری از رفتارهای واسطه گری و حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده توسط واردکنندگان ، با در نظر گرفتن قیمت پایه فروش گوشت توسط شرکت پشتیبانی امور دام ، قیمت فروش گوشت گوساله منجمد وارداتی را طی 10 روز آینده به شرح زیر تصویب و از کلیه اعضا رعایت قیمت های یاد شده را خواستار شدند.

قیمت گوشت برزیلی سردست گوساله  از قرار هرکیلو 20,500 t

قیمت گوشت برزیلی گردن گوساله  از قرار هرکیلو 20,500 t

قیمت گوشت برزیلی ران گوساله   از قرار هرکیلو 23,000 t

قیمت گوشت برزیلی یغلران گوساله  از قرار هرکیلو 23,500 t

قیمت گوشت برزیلی مخلوط  گوساله از قرار هرکیلو 21,300 t

منبع :igpp.ir