تاما واردکننده و پخش کننده مواد پروتئینی 26405552-021 پنج خط

قیمت انواع گوشت گرم در بازار

رئیس اتحادیه آقای مهدی یوسف خانی مراکز خرده‌فروشی ۶۰۰۰ تومان، در مراکز عمده‌فروشی ۵۵۰۰ تومان و در میدان بهمن ۵۳۰۰ تومان اعلام کرد و اظهارداشت: قیمت این کالا طی هفته‌های اخیر در مراکز خرده فروشی از ۷۱۰۰ به ۶۰۰۰ تومان کاهش یافته است.

همچنین علی خندان‌روی جوان، رئیس اتحادیه گوشت گاوی با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله طی حدود ۲ ماه اخیر هیچ تغییری نداشته است، قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله به صورت مخلوط برای مصرف کننده را ۳۲ هزار تومان اعلام کرد.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه‌دار را بین ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۶ هزار تومان و عرضه به مشتری را ۲۹ هزار تومان عنوان کرد.

جدول نرخ جدید مرغ، گوشت و جگر در بازار
جگر و سنگدان مرغ (هربسته ۵۰۰ گرمی) ۲ هزار تومان
پای مرغ (هربسته ۵۰۰ گرمی) ۲ هزار و ۵۰۰ تومان
بال مرغ (هرکیلوگرم) ۶ هزار و ۵۰۰ تومان
ران مرغ با کمر (هرکیلوگرم) ۵ هزار و ۲۰۰ تومان
ران مرغ معمولی (هرکیلوگرم) ۶ هزارتومان
سینه مرغ بی استخوان (هرکیلوگرم) ۱۰ هزار تومان
سینه مرغ با استخوان (هرکیلوگرم) ۸ هزار تومان
گردن مرغ پوست کنده(هرکیلوگرم) ۲ هزار و ۵۰۰ تومان
جگر سیاه گوسفند همراه با دل و قلوه پاک شده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان
شقه بدون دنبه گوسفندی عرضه به مشتری ۲۹ هزار تومان
گوشت گوساله مخلوط برای مصرف کننده ۳۲ هزار تومان
مرغ در مراکز خرده فروشی ۶ هزار تومان

منبع مشرق