تاما واردکننده و پخش کننده مواد پروتئینی 26405552-021 پنج خط

کاهش قیمت گوشت منجمد برزیلی همزمان با افزایش قیمت گوشت گرم

درحالیکه قیمت گوشت گرم در بازار رو به افزایش است، قیمت گوشت منجمد برزیلی روند کاهشی را پی گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا قیمت هر کیلو گوشت گوسفند که در هفته گذشته با رشد 0.5 درصدی مواجه شد در ابتدای هفته 34310 تومان است.

همچنین قیمت هر کیلو گوشت گاو و گوساله با توجه به 0.3 درصدی 35300 تومان تعیین شده است.

در حالیکه قیمت گوشت منجمد سردست برزیلی برای خرده فروشی حدود 18400 تومان میباشد.