قیمت گوشت در بازار امروز شنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲

به گزارش نبض بازار،قیمت ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین به وزن ۱ کیلوگرم به مبلغ ۲۶۵ هزار تومان می‌باشد.

نام محصولوزنقیمت(تومان)
ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین  ۱ کیلوگرم۲۶۵,۰۰۰
گردن گوسفندی پویا پروتئین  ۱ کیلوگرم۲۶۵,۰۰۰
ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین  ۱ کیلوگرم۳۹۰,۰۰۰
ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین مقدار ۲ کیلوگرم۷۸۰,۰۰۰
سیرابی گوسفندی مهیا پروتئین  ۱ کیلوگرم۸۰,۰۰۰
پاچه گوسفندی مهیا پروتئین  ۱ کیلوگرم۱۰۶,۰۰۰
سردست بدون گردن گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار  ۱ کیلوگرم۳۹۰,۰۰۰
پیمایش به بالا