قیمت گوشت قرمز امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

تاماکو – قیمت انواع گوشت قرمز در دهم خرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است